SHIT GANG T-shirt 製作 - Print Studio.製衣研究所

SHIT GANG 客製化 Tshirt

 

SHIT GANG Tshirt製作採用落肩寬版版型,以網版印刷方式進行印製

 

商品細節介紹

 

SHIT GANG Tshirt 客製化細節